gaingatelogo.gif (337752 bytes)ioi -modem

i ndividually 
o rganised 
i ntegrity

 

GAINGATE

activeert  id-recht
het principe van gaingate is abstract,
dus van een wiskundige danwel artistieke zuiverheid:

vertrouwen

Gaingate is de aansluiting, modulator/demodulator, tussen 
individu & omgeving, groep & samenleving. 
Gaingate versterkt, zowel individueel als collectief,
 de sociale cohesie vanuit een globaal vertaalbaar gevoel
voor omgevings-verantwoordelijkheid.

"
environmentality"

Gaingate geeft perspectief, 
ook voor mensen die geen twijfels hebben 
over de redelijkheid in hun directe omgeving
 en die toch hun globale verantwoordelijkheid & realiteit
niet willen ontkennen.

Gaingate is gebaseerd op het principe, 
dat ieder in balans met zijn omgeving kan leven, 
als het contact tussen "binnen" & "buiten" integer is. 
Dat geldt voor een individu in een groep 
en voor een groep als zodanig in haar omgeving.

Mensen die hun omgeving globaal accepteren, 
hebben een gainmatige houding,
gebaseerd op universele integriteit
en generatieve solidariteit

Binnen elke cultuur, groep of organisatie 
is daar een idogene basis voor te vinden.

Met een oio-code en een oma-profiel,
 is de ioi-formule ("informeren organiseren investeren") 
voor vraag & aanbod, dienst & behoefte, safe & sound.

De oio-code wordt via een interactieve toets bepaald 
en geeft zo toegang tot de globale, maar herkenbare wereld. 
Het oma-profiel geeft langs lijnen van 
ontwikkeling, motivatie & affiniteit 
een helder toetsbaar beeld van de individu,
de groep of organisatie, 
die met de ioi-formule duidelijk maakt, 
welke mogelijkheden aanwezig zijn voor 
optimaal resultaat in de koppeling van vraag & aanbod 
in een gegarandeerd vertrouwd aansluitende omgeving.

Vanuit deze idogene basis 
ontstaat de mogelijkheid voor afspraken, 
die binnen elke cultuur, politiek of samenleving 
acceptabel & toetsbaar zijn.
Gaingate is het instrument waarmee 
de integriteit van vraag & aanbod, diensten & interessen
 universeel wordt gewaarborgd.

Woongroepen die het gaingate-model hanteren,
noemen we trybe.

 

Key Benefits____________