informary

informatie-model waarvan de eigenaar de enige sleuteldrager is,
waardoor hij zijn persoon en identiteit uniek & universeel kan communiceren.


het model kan vanaf het primair onderwijs oftewel
de basisschool worden gebruikt.

op basis van het model kan een actief inburgeringsproces worden ingezet,
waarbij de drager kan uitgaan van:

zowel een gaingate,
een individuele basis voor levensloop-beheer vanuit een werksituatie,

alswel een trybe, een individuele basis binnen een woonsituatie.

De informary wordt met "portico's" opgebouwd via het 3rb4-programma
en zijn alleen door de sleuteldrager op verschillende niveau's te activeren.

De informary is het resultaat van de lessen "burgerschap & participatie"
waarmee de leerling vanaf groep 5 van het het basisonderwijs
zijn/haar id-recht ontwikkelt, verwerft en leert gebruiken.

 

 

inleidende bespreking                 knewords frame

 

quick respons