Meineszbuurt  Kerngroep 01
oriŽntatie-ronde 25 juli 2007:

We waren met z'n twaalven en het ziet er naar uit, dat we er de volgende keer weer met z'n allen bij zijn.
Uit de voorstelronde bleek een grote motivatie, het werk van de initiatiefgroep door te zetten.
En de initiatiefgroep zelf was zo overdonderd door de grote opkomst, dat ze het werk voor de buurt nog niet kunnen/willen loslaten.
Gelukkig maar, want er is in de eerste vijftien jaar door hen veel werk verricht.
Er is een buurtgerelateerd politiek/sociaal netwerk door ontstaan dat door de initiatiefgroep  praktisch moet kunnen worden overgedragen aan de Kerngroep of het nieuwe bestuur.

 

agenda

 

OriŽntatie-Motivatie-Affiniteit- Profiel & Verwachting belangstellenden
Profiel-elementen van de aanwezigen in volgorde van de openingsronde/notulering.
Worden  overgezet naar alfabetisch syteem: kerngroepleden, zodat geanonimiseerde meningen worden verwerkt.
 

KG-

 1. Bewoner woonwerkgroep, ambulant adviseur jeugdbeleid.
  Zoekt op basis van historisch buurtbeleid & knelpunten in de voorzieningen naar mogelijkheden voor verversing van globale beleidsconcepten in de velden Welzijn, Onderwijs & Wijkeconomie.
  Woont vanaf 1992 in de Meineszlaan.
   
 2. Bewoner in de directe omgeving van een Maaskring-pand.
  Wordt geconfronteerd met veel problemen.
  Verwacht van de bewonersgroep snel & adequaat optreden naar Gemeente & Zorginstellingen.
  Daarnaast graag buurtfeesten.
   
 3. Bewoner die in Buurtouderproject participeert.
  Verwacht stimulans & coŲrdinatie. Veel activiteiten komen niet of nauwelijks van de grond.
   
 4. Bewoner.
  Verwacht van de groep efficiŽnter overleg met de instanties.
  Heeft sterk het idee, dat er in onze buurt veel mensen wonen die er iets moois van willen en kunnen maken.
   
 5. Bewoner. Socioloog.
  Maakt al langer van deze groep deel uit.
  Betrokken bij Beleid & Advies van Deelgemeente & Instellingen.
  Verwacht slagvaardig en zo mogelijk ook formeel beleid (bestuur met betaalde kracht)
   
 6. Bewoner, wisselt deelname met partner.
  Woont ook in directe omgeving Opvangpand.
  Verwacht dat initiatieven gebundeld en met kracht kunnen worden ontwikkeld. Is al bezig met de spreidingsproblematiek van opvangpanden.
   
 7. Bewoner.
  Signaleert problematiek en vindt aansluiting bij de groep goede zaak.
  Kan in het juridische veld wellicht bijdrage leveren.
   
 8. Bewoner.
  Interesse in Rotterdamse politiek.
  Verwacht professionaliteit in informele sfeer. Binding en leuke activiteiten. Ondervindt zelf weinig problemen.
   
 9. Bewoner, bestuurslid vanaf oprichting.
  Wil graag blijven meedoen, maar niet meer "voor de kar".
   
 10. Bewoner, bestuurslid vanaf begin.
  Wil graag penningmeesterschap overdragen. Blijf nog wel lid van de Monitorgroep.
   
 11. Bewoner, al langer wisselend met echtgenoot deelnemer van bewonersgroep.
  Ziet graag dat de energie in de buurt beter benut wordt.
   
 12. Bewoner, al langer lid.
  De bestaande bewonersgroep moet uitgebreid worden met omliggende straten.
  Naast aandacht voor de problemen ook graag leuke evenementen.

 

Voorlopige taakstelling:

De kerngroep Meineszbuurt is een centraal bindende groep die initiatieven die in de buurt bestaan wil signaleren, ondersteunen, uitvoeren en versterken.

 

Definitie Meineszbuurt:

Meineszlaan, Meineszplein, Meineszstraat met alle zijstraten tussen Vierambachtstraat en Beukelsdijk.

 

Structuur Kerngroep.

Alle bestaande groepen, zoals Buurtouders, Monitoring, Opzoomeren, Veiligheidspanel zouden met de Contactpersoon Deelgemeente deel kunnen uitmaken van de Kerngroep.
Daarnaast zijn er ook bestuurlijke en andere taken nodig.
Wordt volgende vergadering verder over nagedacht.

 

opdracht voor volgende ronde (dinsdag 4 september)

 

vergaderrooster

datum bijeenkomst bijzonderheden
20070625 kerngroep meineszbuurt brainstorm nieuw beleid / verslag
20070904 kerngroep meineszbuurt ideeŽn-uitwisseling / verslag
20071003 kerngroep meineszbuurt

stand van zaken

20071106 kerngroep meineszbuurt  

informatie over beleid & bewonersparticipatie:
adobe-project "de buurt bestuurd"

Meer info via nocbox tijdelijk,
tot de bewonersvereniging weer eigen administrator heeft.

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox
voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers