een organisatie voor buurtbeleid

formulering uit kerngroep-02
aandachtspunten uit  kerngroep-01
voorstel  voor bespreking BL 50-56

 

3 varianten:

klein bestuur,    groter bestuur,    professioneel bestuur

aandachtspunten: levensvatbaarheid initiatief, buurtenergie benutten, co÷rdinatie overleg instanties, slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit, overdracht penningmeesterschap en contactennetwerk, bewonersgroep versterken, heldere organisatie,  knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn, wijkeconomie,  identificatie-mogelijkheden met straat

Zo goed als alle aandachtsspunten dienen te worden afgevinkt als het gaat om de bestuurlijke organisatie.
Het eerste, de levensvatbaarheid van het initiatief, wordt bijvoorbeeld al ernstig be´nvloed door het (huidige) gegeven, dat er in totaal 7 leden zijn voor de "denktank kerngroep", maar 3 leden slechts 5 dagdelen per maand beschikbaar hebben voor de bestuurlijke organisatie.

Ook heeft de Kerngroep zich een gebied gesteld,
groter dan door de projecten bestreken wordt.

Voorts is er nog geen beeld van de reikwijdte die de vereniging zich financieel kan veroorloven en is de vraag, of die finaciŰle armslag projectengtebonden is (geweest) of mede bepaald kan worden op grond van een basis-budget.

Vooralsnog praten we over een bewonersvereniging, als rechtspersoon.
 

drie varianten voor de organisatie

 

perspectief-vragen die aan organisatie-denken vooraf kunnen gaan:

  1. wie kunnen er lid worden van de vereniging
  2. wat kost het & wat krijgen we ervoor
  3. welke verantwoordelijkheden dragen de vereniging

 

speerpunten voor beleid
kerngroep, tweede ronde.
voor overleg bl 50-56