een organisatie voor buurtbeleid

formulering uit kerngroep-02
aandachtspunten uit  kerngroep-01
voorstel  voor bespreking BL 50-56

 

3 varianten:

klein bestuur,    groter bestuur,    professioneel bestuur


aandachtspunten:
levensvatbaarheid initiatief, benutten buurtenergie, co÷rdinatie overleg instanties, slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit, overdracht penningmeesterschap en contactennetwerk, bewonersgroep versterken, heldere organisatie,  knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn, wijkeconomie,  identificatie-mogelijkheden met straat

Zo goed als alle aandachtsspunten dienen te worden afgevinkt als het gaat om de bestuurlijke organisatie.
Het eerste, de levensvatbaarheid van het initiatief, wordt bijvoorbeeld al ernstig be´nvloed door het (huidige) gegeven, dat er in totaal 7 leden zijn voor de "denktank kerngroep", maar dat slechts 3 leden 5 dagdelen per maand beschikbaar hebben voor de bestuurlijke organisatie.

Ook heeft de Kerngroep zich een gebied gesteld,
groter dan door de projecten bestreken wordt.

Voorts is er nog geen beeld van de reikwijdte die de vereniging zich financieel kan veroorloven en is de vraag, of die finaciŰle armslag projectengtebonden is (geweest) of mede bepaald kan worden op grond van een basis-budget.

Vooralsnog praten we over een bewonersvereniging, als rechtspersoon.
 

drie varianten voor de organisatie

 1. Klein bestuur die een groep van kerngroepleden aanstuurt.
   
  Doelstelling bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken, maar laat de uitvoerende taken bij de kerngroepleden.
  levensvatbaarheid initiatief, buurtenergie benutten, co÷rdinatie overleg instanties, slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit, overdracht penningmeesterschap en contactennetwerk, bewonersgroep versterken, heldere organisatie,  knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn, wijkeconomie,  identificatie-mogelijkheden met straat
  Het dagelijks bestuur van een vereniging, zou je zeggen. Klein & adequaat. Dat kan natuurlijk snel de last overnemen van de huidige bestuurders en de representatie van de bewonersvereniging vormgeven.

  Het vraagt wel om duidelijkheid binnen de lopende projecten (zie projecten) en mogelijk de instelling van een klankbord-groep waarin leden & projectvertegenwoordigers op verzoek van bestuur en/of op eigen initiatief kwesties kunnen bespreken voor het bestuur, of de algemene ledenvergadering.

  EÚn kerngroep van contactpersonen uit de diverse projecten kan er toe leiden, dat de "gewone" bewoners al snel buiten vizier raken. Overlast & Hangjongeren bepalen dan met Opzoomeren de agenda.
  Een "vereniging van buurtprojecten" lijkt het dan, met een zware wissel voor het bestuur.


   
 2. Groter bestuur die een groep van kerngroepleden aanstuurt.

  Doelstelling: Om draagvlak te krijgen zijn meer mensen nodig om de zaak draaiende te houden. De kerngroep voert projecten uit.
  levensvatbaarheid initiatief, buurtenergie benutten, co÷rdinatie overleg instanties, slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit, overdracht penningmeesterschap en contactennetwerk, bewonersgroep versterken, heldere organisatie,  knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn, wijkeconomie,  identificatie-mogelijkheden met straat
  Het dagelijks bestuur kan zich met specifieke functies aanvullen. Dat vergemakkelijkt de representatie, vergroot de slagvaardigheid en komt de levensvatbaarheid ten goede.

  Een brede "vereniging van buurtbewoners" dus, waarvan sommigen zich via projecten extra inzetten en anderen vanwege een specifieke kwaliteit een bestuursfunctie vervullen.

   
 3. Een professioneel bestuur.

  Doelstelling: inhuur van een professional die de zaken co÷rdineert en kerngroepleden die de projecten uitvoeren.
  levensvatbaarheid initiatief, buurtenergie benutten, co÷rdinatie overleg instanties, slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit, overdracht penningmeesterschap en contacten-netwerk, bewonersgroep versterken, heldere organisatie,  knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn, wijkeconomie,  identificatie-mogelijkheden met straat
  Hier kan een klein bestuur volstaan, omdat de professional een structuur rond zich zal ontwikkelen voor overleg. Het vraagt een algemeen voorwaardenscheppend budget voor de vereniging.
  Dat kan overigens laag gehouden worden, als het bestuur in staat is plannen & projecten in een zelfdragend budget tot uitvoer te krijgen en te houden.

  Hier zou je eerder denken aan een klein, gehaaid
  stichtingsbestuur.
  Excellent in bestuurlijke representatie en het aansturen van een projectmanager (met opbouwwerk-positie, zouden we  dan voorstellen).
  Zo'n organisatie kan zich uiteraard ook in een groter stichtings- of verenigingsverband professionaliseren, maar besturen aan de basis vraagt strakke teugels, als je voor alle bewoners een pretentie hebt.
  Een "vereniging van buurtnotabelen" ligt bij deze variant op de loer.

 

perspectief-vragen die aan organisatie-denken vooraf kunnen gaan:

 1. wie kunnen er lid worden van de vereniging
 2. wat kost het & wat krijgen we ervoor
 3. welke verantwoordelijkheden dragen de vereniging

 

speerpunten voor beleid
kerngroep, tweede ronde.
voor overleg bl 50-56

organisatie buurtbeleid ronde 2