3022 BL 50-56 aan Kerngroep:

een organisatie voor buurtbeleid

varianten met doelstelling uit kerngroep-02
aandachtspunten uit kerngroep-01
reactie voor kerngroep-03

 

3 varianten zijn voorgelegd:

klein bestuur,    groter bestuur,    professioneel bestuur

aandachtspunten van de kerngroep:
levensvatbaarheid initiatief, buurtenergie benutten, co÷rdinatie overleg instanties,
slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit,
overdracht penningmeesterschap en contactennetwerk,
bewonersgroep versterken, heldere organisatie, 
knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn, wijkeconomie, 
identificatie-mogelijkheden met straat

algemene opmerkingen:
Zo goed als alle aandachtsspunten dienen te worden afgevinkt als het gaat om de bestuurlijke organisatie.
Het eerste, de levensvatbaarheid van het initiatief,
wordt bijvoorbeeld al ernstig be´nvloed door het (huidige) gegeven,
dat er in totaal 7 "denktank kerngroep"-leden zijn,
maar dat 3 leden slechts 5 dagdelen per maand beschikbaar hebben voor de bestuurlijke organisatie.

Ook heeft de Kerngroep zich een gebied gesteld, groter dan door de projecten bestreken wordt.
Dat is tijdeconomisch al een "dure" pretentie.

Voorts is er nog geen beeld van de reikwijdte die wij ons financieel kunnen veroorloven en of die projectengtebonden is (geweest) of mede bepaald kan worden op grond van een basis-budget.

Vooralsnog praten we over een bewonersvereniging, als rechtspersoon.
 

de drie varianten voor de organisatie

 

perspectief-vragen die aan organisatie-denken vooraf kunnen gaan:

  1. wie kunnen er lid worden van de vereniging
  2. wat kost het & wat krijgen we ervoor
  3. welke verantwoordelijkheden dragen de vereniging in het kader van omgevingsbewustzijn, buurtkwaliteit,
  4. wat is een "bewoners-co÷rdinatiepunt"  ?
  5. hoe kijkt de kerngroep aan tegen het website-voorstel

 

speerpunten voor beleid
voor kerngroep, derde ronde
van BL 50-56

3 wijkverenigingen als voorbeeld