verslag van een hospiteerperiode aan de
Pancrasschool  voor  debiele jongens
te Leiden.

 

Inleiding

Ken je het Buitengewoon Onderwijs alleen van naam, dan sta je er vreemd, zelfs een beetje huiverig tegenover misschien.
Zo was het met mij althans.

Gedurende de stage ben ik dit buitengewone onderwijs echter zeer gaan waarderen.

Ook op deze plaats wil ik het hoofd van de school, de heer O. Hettinga, de leerkrachten en de conciërge van de Pancrasschool te Leiden zeer hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en de enthousiaste ondersteuning, die mij op deze buitengewone school ten deel viel.

De sympathie en toewijding waarmee zij hun zware taken op zich nemen, zijn voor mij een bijzondere stimulans geweest.

Moge deze verhandeling bijdragen tot een beter begrip voor en een ruimer idee over het Buitengewoon Onderwijs in het algemeen, maar het debiele kind in het bijzonder. Dankzij dit onderwijs kan zijn buitengewone persoonlijkheid zich adequaat ontwikkelen.

Noordwijkerhout   1967
J.A.M. van Hensbergen
update voor de website
NL3022 BL 54      2022

disclaimer

Zoals de school zich
zonder gène kon presenteren als
"School voor R.K. debiele jongens",
zo gebruik ook ik termen als "debiel" of "randdebiel".
Dat waren rond 1960
nog volkomen geaccepteerde woorden binnen
wetenschap en onderwijs voor
kinderen met een specifieke persoonlijkheid.
reageren?

I. Het Algemeen gedeelte
Het Buitengewoon Onderwijs

 

Het gebouw staat er nog, maar
tegenwoordig heet de school:
sbo de vlieger


 

vormingswerk voor jong volwassenen

bovengeven & ondernemen