rechtspersoon

stichting of vereniging

Uit de eerste twee ronden en de inventarisaties van projecten,
initiatieven en contactpersonen wordt meestal snel duidelijk

of het nuttig & nodig is

Kamers van Koophandel
geven bondige info hierover.

Bedenk, iedere inspanning is de moeite waard
als je je doel duidelijk hebt.
Maar je moet argumenten hebben voor beleid,
wil je met minder inspanning meer kunnen bereiken.

Het verdient aanbeveling, hier het spec-netwerk te
betrekken bij de ontwikkelingen.
Als het goed is, hebben ze al bijdragen geleverd
voor de buurt-monitor.
Uit de speerpuntenronde is het materiaal
gekomen om beleids-elementen te ontwikkelen voor

ronde 4: een beleids- & werkplan

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid