NL-code

reglement  buurtwebsite
(voor postcode-registratie met gaingate-garantie)

Als forum voor breedgedragen buurtbeleid heeft een buurtsite een redactie nodig, die bij voorkeur gedragen wordt in & door de omgeving.
Een redactiestatuut is gericht op de verbetering van de omgevingsbeleving vanuit de bewoners zelf door het globaal versterken van buurtcohesie.

Daarbij zou één statement moeten kunnen volstaan voor :

 1. participatie van bewoners,

 2. ondersteuning van initiatieven of

 3. deelname aan binnen- of buitenbuurtse activiteiten.

En dat statement is:

we doen geen dingen
die buiten onze buurt
verboden zijn.


in een complexe samenleving volstaat één uitgangspunt voor breedgedragen buurtbeleid.

Zo'n statement zou je kortweg "Aqaba" kunnen noemen.

 

Bovenstaand protocol dient als referentiekader voor de globale cohesie-methode die kan worden gebruikt bij het op- of doorstarten van een wijk- of buurtwebsite die de pretentie heeft, een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van buurtbeleid.

Voor wijken en buurten met een onontgonnen virtuele werkelijkheid kan met de pendelmethode vrij snel een eerste zicht op de mogelijkheden worden geschapen:

pendelen voor buurtbeleid

 1. alle bewoners binnen een postcode-gebied kunnen het initiatief nemen tot een buren-panel en vrienden/kennissen elders in de buurt aansporen mee te doen.
  zo vorm je als postcodeburen- of -vriendengroep een "panel" voor buurtbeleid.
  elk panel wijst een "pendel" aan, iemand die tussen buren en buurtplatform het contact onderhoudt.
   

 2. de pendel zoekt binnen de wijk naar mede-pendels om een buurtplatform in te richten, het pc-platform voor buurtbeleid.
  dit platform kan een eerste kwaliteits-aanzet geven voor de pendelmethode.
   

 3. het pc-platfom zet de pendel in werking,
  zodra de inventarisatie van de burenpanels is besproken, maar niet nadat zij zelf een begin heeft gemaakt met het samenstellen van een overzicht van buurtrelevante organisaties & overheidsdiensten en deze ook informeert over het bewoners-initatief
   

 4. het pc-platform meldt zich aan voor registratie op de NL-postcodelijst.
  Zo kunnen we snel van elkaar leren.
   

 5. stichting de binnenweg ziet er op toe,
  dat de integriteit van gebruikers & methode gewaarborgd blijft.
  systeem-integriteit als basis voor globale buurtcohesie.


 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid

Uit onderzoek en nieuwsberichten blijkt, dat een wijk of buurt vaak een ingewikkelde naam heeft,
maar als postcode-gebied met NL ervoor slechts zes tekens nodig heeft voor globale herkenning.

zie bijvoorbeeld ons rotterdam of de namenlijst van de zogenaamde "verloederde wijken"

wij wonen in  NL3022, de Meineszbuurt,

een wijk van Het Nieuwe Westen in Deelgemeente Delfshaven te Rotterdam

We hebben alle NL buurt-postcodes verzameld,
met het aantal huishoudens.
Zodra je een postcode-focusgroep hebt samengesteld, kunnen we die inlinken in ons overzicht.

Aan B&W Rotterdam hebben we onlangs advies uitgebracht om gemeentelijk wijkbeleid te koppelen aan door het rijk gewenste onderwijsbeleid met betrekking tot burgerschap en participatie: de basis de baas