weekend 9 november 1968  jozefkerk noordwijkerhout

Toespraak tot de gelovigen


Beste Medegelovigen,

Het is een vreemde zaak.
Ik ben me ervan bewust:

Het is de eerste keer, dat een leek in deze kerk een preek gaat houden.
U hoeft niet bang te zijn, dat ik een aanslag kom plegen op uw budget; ik kan u echter ook niet verzekeren, dat u rijker naar huis zult gaan.

Het blijft dus een vreemde zaak, zoals er tegenwoordig zo veel vreemde zaken zijn.

Stelt u zich voor:
Enderde van de wereld is welgesteld, tweederde leeft in armoede.
De groep "rijken" wordt steeds rijker & kleiner; de armen daarentegen worden steeds armer.
Dankzij ons?

Wat "wetenschap" heet, heeft de laatste jaren zo'n vlucht genomen, dat er van de honderd geleerden die de wereld heeft voortgebracht in al zijn duizenden jaren er nu nog 95 leven. En deze mensen doen ons leven in een wereld die de laatste 50 jaar onbegrijpelijk veel veranderd is.

Tienduizenden, zoniet honderdduizenden jaren lang heeft de mens geen andere bezigheid gekend dan werken, van zijn vroegste jeugd tot aan zijn dood, van s morgens vroeg tot s avonds laat.
Nog maar sinds kort kunnen bij ons de jonge en de oude mensen onbezorgd leven.
En in de nabije toekomst zal de mens van iedere honderd uur dat hij leeft, slechts zes uur hoeven werken.

Ongeveer honderd jaar geleden werd de wereld bewoond door 1 miljard mensen.
Nu in 1968 door iets meer dan 3 miljard.

De man van Nazareth kon zich nog een eenzame, een roepende in de woestijn voelen. In zijn tijd was de wereldbevolking even groot als nu de halve bevolking van de USA.
Als de groei van de wereldbevolking doorgaat als nu, dan is het aantal mensen over 400 jaar 1000 miljard.
de hele aarde is dan even dicht bevolkt als de stad New York en heeft daarbij dan ook mars, venus & de maan nodig...

Al duizenden jaren lang denkt de mens, dat oorlog nodig is om vrede te bewaren.
Ook nu nog leven veel mensen met die waangedachte.

Dit zijn slechts vijf vreemde zaken, maar zo zijn er nog tientallen op te noemen. Ze beduiden, dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is.
We kunnen gaan leven in een weergaloze wereld, maar n verkeerde stap en we gaan met z'n allen naar de haaien.

Nu kunnen we natuurlijk zeggen: Als het zo gevaarlijk is n stap te zetten, dan houden we alles maar zoals het is; het dient onze tijd wel uit; de narigheid zal na ons komen.
Maar, niet alleen zijn wij dan de moordenaars van de arme landen; we zijn dan ook moordenaars van onze achterkleinkinderen.
Wij zullen wellicht ons leven redden, maar zondermeer onze ziel verliezen.

We zijn mensen onderweg en maken een zware, moeilijke reis.
Stijl bergopwaarts lijkt het vaak. Vr ons zien we reeds de contouren van een nieuwe, weldadige wereld.
Laten we er in godsnaam voor zorgen, niet terug te glijden.

Wat moeten we doen..?
Mensen, ik weet dat niet.

Wat kunnen we doen..?
We kunnen proberen, met z'n allen, daar achter te komen.
We kunnen met z'n allen de wereld, die rammelende wereld onder de loupe nemen.
Zien waar wat los zit, waar iets gedaan kan worden.

Er wordt al veel gedaan, ook wereldwijd, en ook Noordwijkerhout kan er niet omheen.

U hebt de etalages van veel winkeliers misschien al gezien; u hebt ongetwijfeld posters zien hangen:
 


"leven nu....& morgen"

Die etalages, de posters en ook deze preek vormen het voorspel, een toeleiding tot een serie teach-ins, forum-avonden, discussie-avonden, hoe u het wilt noemen, georganiseerd door Sociteit Ante Portas.
Met vertegenwoordigers uit alle kerken en het voortgezet onderwijs in Noordwijkerhout is een werkgroep gevormd, die voor de komende maanden vijf grote onderwerpen aan de orde stelt:

 • de huidige wereld
  volgens sommigen rot, volgens anderen vol ongekende mogelijkheden
   

 • een nieuwe wereld, een nieuw denken?
   

 • dienstplicht ja of nee
  met of zonder wapens?
   

 • het blauwe boekje
  een vredesdienstregeling.
   

 • als afsluiting een gezellige informatie-markt,
  maar het kan evenzogoed anders zijn...


Voor deze avonden hebben we mensen uitgenodigd die de onderwerpen op een behoorlijke, voor iedereen duidelijke manier uit de doeken kunnen doen, zodat wij als toehoorders meteen kunnen inspringen, als onze overtuiging onder de voet gelopen wordt.

Deze avonden zijn voor iedereen, ongeacht stand, ras of geloof.
Voor iedereen, maar vooral voor jonge mensen van ongeveer 17 tot 21 jaar.
Aanstaande vrijdag zal de eerste avond worden gehouden in Hotel van der Geest.

De gemeente Noordwijkerhout heeft in haar laatste raadsvergadering besloten, dit project te steunen met 2000 gulden.
Laten we er voor zorgen, dat het niet weggegooid is.

Vanavond nog krijgt u, huis-aan-huis een folder aangeboden, waarin het een en ander over dit project staat. 
Lees die, alstiblieft.

Rest mij alleen nog, U een prettige zondag toe te wensen en tot ziens in hotel van der geest, aanstaande vrijdag.


Jan van Hensbergen

 

preekschets voor het witte kerkje
toespraak Herman ten Berge.

 

 


Van Noordwijkerhout in de duinen naar de Meineszhood aan de Maas
een hertaling van dit project-aanbod voor rotterdam 2020
 vrijdagmiddag in de hood


operatie hieleprik                    global younger policy
panarchistisch  platform

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:28