Het Begin van Alles

inhoudsopgave

de hoofdstukken
met paragrafen van
Graeber & Wengrow

in ontwikkeling quotes

luchthartige beschouwingen

blz. 90