'n Offline leven past beter bij de mens, zeggen Hoogendijk en Obbema in het opiniekatern van de Volkskrant:

Zoek eerst jouw opdracht als mens


en surf dan met de superintelligentie van de crowd/chatgpt
over het meer van minder.
Of surf 'ns  langs het Filosofisch Kwintet dat Buitenhof vervangt nu het Binnenhof met reces is, dacht ik naar aanleiding van hun eerste uitzending. Ik stuurde hen daarom een mailtje:


Geacht Kwintet,

Mooi programma, motiverende aanzetten tot "het moet anders".
"Maar hoe?": "De maakbaarheid", daar bleven jullie een beetje zweven.

Bijna zou ik zeggen: "Begrijpelijk, het laatste taboe is nog steeds onbespreekbaar: De onderdrukking van de Man."

Symptomen daarvan?


Wie zich ongerust maakt over de essentie van het bestaan, de toekomst van de mens en de schijnbare onmogelijkheid om van de wereld een 'aards paradijs' te maken, moet geëngageerd zijn en dient iets wezenlijk te willen veranderen. Dàt begint bij jezelf, maar we dragen allemaal al de 'stains' van ons verleden.

Uitgangspunten van ons  Manhattan Project 3.01 zijn daarom:

Die punten vormen stapstenen naar Globaal Bewustzijn. En door ID-recht binnen het primair onderwijs aandacht te geven, kunnen we binnen één schoolgeneratie goed op weg zijn.

Het al jaren verplichte vak Burgerschap/Participatie binnen het onderwijs komt (vanwege het bovenstaande) nog steeds niet goed op stoom. Daar moet naar gekeken worden. Wezenlijk vernieuwing begint bij de pasgeborenen, het onderwijs zou nog kunnen bijsturen als de peuterjaren het kind geknot hebben.

Daarna blijft alles 'op hoop van zegen', tenminste als autoriteiten en beleidsmakers zichzelf ter discussie durven stellen. Anders blijft het toch, zoals een van jullie Kwintet al suggereerde: Hoe meer iets verandert, hoe meer het hetzelfde blijft.

Ik hoop, dat jullie over twee weken aan die uitgangspunten wat aandacht kunnen geven als opmaat naar de maakbaarheid.


Ira Pronk <human.nl> reageerde hierop:
Geachte heer van Hensbergen,

Hartelijk dank voor uw interesse in ons programma. We hebben genoten van uw erudiete reflectie op de thema’s van de uitzending en danken u dat u deze met ons wilde delen. We houden uw punten in gedachten, maar kunnen hier helaas niet op ingaan in de aankomende uitzending. Deze gaat namelijk over een ander onderwerp, de meritocratie. We hopen dat u kijkt.


Ira Pronk
Redacteur Het Filosofisch Kwintet


Het Filosofisch Kwintet, een zomerlang doorlopende, diepgravende brainstorm/discussie over "het moet anders", dacht ik, maar het blijkt een zondags tafelgesprek met een wisselende groep die beleefd en zonder scherpe randjes een meningencontainer vult over diverse onderwerpen. De programmatitel zou dus eerder moeten zijn: Kwintetterend Filosoferen.
Clairy deed haar best en maskeerde haar teleurstelling glimlach.

daarom:

een leeswijzer voor
"het begin van alles"

en
een idee om
"de mens van morgen"
, die alom tegenwoordig is,
te beschrijven