memo van sinterklaas bij een chocoladeletter "J" (puur)
naar aanleiding van een "ad hoc pieten-vergadering" 
ten gevolge van een commissievergadering over jeugdbeleid & welzijn

toespraak tot de statenleden:

iets is er, beste statenleden, waar ik bepaald niet van geniet:
Ik hoorde van mijn hearing-piet
Dat uw beleid is afgegleden aangaande één bepaald facet
Dat juist gloednieuw was ingezet, in een nog zeer nabij verleden.

Mijn centen-piet heeft wat begrip en heeft u enigszins verdedigd:
"Hun schatkist is welhaast geledigd. de nood staat hun dus tot de lippen 
Door wat het Rijk hen heeft geflikt.."
"Ho", riep beleids-piet toen verschrikt, "ik zou aan willen stippen:

D'r gelden visies & regelingen, die politiek zijn vastgesteld
En ook al heb je minder geld en moet je in mineur gaan zingen
Dan nog kan dat met kwaliteit. Het gaat hier om welzijnsbeleid,
Dat devalueert in sommige kringen."

"Da's waar", onderbrak welzijns-piet, "welzijnsbeleid dreigt weg te zakken;
Gemeenten krijgen d'ongemakken waar Noord-Holland plots geen heil in ziet. 
Met haastwerk maken ze uitgangspunten, met functies zijn ze aan het stunten. 
Maar wat mij nog het meest verdriet.." ("en mij", fluisterde jeugdbeleid-piet.) 
"Is dat ze facet-beleid vergeten, beleidsuitspraken niet meer weten.
Voor vrouwen, jeugd, vergeet homo's niet, gehandicapten en minderheden
Hebben ze facet-beleid beleden. Da's méér dan welzijn, is het niet?"

Nu raakten de pieten in alle staten en liepen mij bijna onder de voet
"Sint, weet u hoe het verder moet, want ze laten ons wel praten,
Maar houden zich Oost-Indisch doof, er is een politieke kloof
Tussen ons, pieten, en de Staten."

Sinterklaziena, mijn gezel, kent uw beleid emancipatie.
De vrouw lijkt eindelijk in de gratie van het politieke machtenspel.
U bouwt haar in de DCO een heus facetbeleidbureau,
Maar in Welzijn staat ze buitenspel!

Veel uwer heb 'k 't horen verklaren met beelden van een rijdende trein.
"U moest besluiten", "Het deed U pijn", "U mocht niet toegeven aan bezwaren" 
Met welnemen zeg ik U heel beleefd,
Dat elke trein een noodrem heeft, uitvinding uit de crisisjaren.

De AH-commissie deed haar best met functie-kaders accorderen;
Mocht niet als denktank functioneren voor een doelstellingen-manifest.
Geheim beraad was zelfs nodig, openheid leek overbodig.
Daarom zeg ik u ten lest':

't Eist politieke  moed & strijd, op accordering terug te komen,
Niet onwrikbaar door te stomen met ontworteld "nieuw beleid".
't Is nu nog tijd, u te bedenken.
'n Puur  "kado"  wil ik u schenken.
Sans rancune & zonder nijd, maar hopend op een betere tijd:
Een pure J voor Jeugdbeleid.

Haarlem, 5 december 1988.

 

deze toespraak is onderdeel van de actie voor het behoud van jeugdbeleid in n-h.:
19881118: poster "jeugd, je kunt er niet omheen"
19881127: brief met foto"dag jeugd, dag toekomst"
19881201: brief met foto "dringen voor gesloten hek"
19881205: chocoladeletter met "toespraak sinterklaas" (of statenvergadering 881129)
19881212: brief met foto "we are watching you"
19881212: ontvangst statenleden door kinderencomité "goedemorgen"

sponsors van deze actie:
fotostudio andre ruigrok, landsmeer
océ nederland b.v. www.oce.nl

welzijn n-h  1996          noord-holland verandert            wie maakt dat mee


gyp.nl

 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:49
 
disclaimer   Q&A   contact