stichting de  binnenweg
nl 3022 bl 54 / 2007-03-25 @ 02.00

 

De stichting,

kennis genomen hebbend van

 • de wereldwijde woordenstrijd
  die met de globalisering van de samenleving gepaard gaat;
   
 • de minder ontwikkelde competentie van de overheid om de
  gedeeltelijk aan ouders onttrokken opvoedingsverantwoordelijkheid te compenseren,
  waardoor er na het basisonderwijs een kloof van onzekerheid
  kan ontstaan bij zowel jongeren als hun ouders;

daarbij signalerend:

 • een toenemende, algemene behoefte aan fysieke & virtuele omgevingsverantwoordelijkheid;
 • een gebrek aan sociaalkrediet genererende inburgerings-uitdagingen;
 • een terugtredende overheid en een toenemende mediagerichte politiek;
 • een toenemende migratie door renovatie & urbanisatie, die een zware last
  legt op het ontwikkelings- & integratieproces van ouders & kinderen;
   

en overwegend,

 • dat de excessief toenemende problematiek op onder meer
  maatschappelijk & klimatologisch gebied een globaal toekomstperspectief genereert,
  dat de zwaarste lasten legt op de jongere generaties;

heeft besloten:

zodat nieuwkomers & kinderen die de basisschool verlaten
door overheid & derden gegarandeerde tools kunnen hanteren
voor actief & zinvol inburgeren in de fysieke & virtuele wereld.
 

stichting de binnenweg verzoekt trybe#manhattan,

 • alle mogelijkheden te benutten om het virtuele krediet voor dit burgerinitiatief te versterken
  en voor zover mogelijk om te zetten in renergetisch vermogen.
   
 • het initiatief te benaderen als
  een kwalitatieve voorbereiding op de id-plicht,
  een individueel te gebruiken model voor "id-credibility"
  (persoonlijk informatiebehoud & versterking van de sociale kredietwaardigheid),
  of een voortschrijdende stap in de democratisering van de samenleving.

 

en gaat over in de ordening van de zomertijd.
nl 3022 bl 54  ; 2007-03-25 @ 03.00

ID-recht
 

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:25