double dutch

kees schuyt  in de volkskrant
2002-01-02:

"slechts de laatste dertig jaar
loopt men meer risico
in de steden"

jeugdig, adolescent geweld 
in de huidige omvang en ernst
is historisch een volkomen nieuw verschijnsel
van de laatste tijd.

...levenslange verbanning uit de stad als
een logische uitbreiding van het straatverbod...

tuig wordt teruggestuurd naar het ontvolkte platteland...

een europees verbond van stadstaten
europolis
is een realistisch ideaal...

alle geweld de wereld uit,
te beginnen in de steden."

 schuyt's visie is verleidelijk
voor wie de burger wil
particulieren
tot monopoly-vee voor de heersers & hun vazallen

met een gefuikte blik naar het verleden
blijft kees kortzichtig in het heden:

double dutch

hollandse jongen geen goed rolmodel ?

meer meisjes ook dan vroeger
dreigen hollandse jongen te worden !

"Geen gemoraliseer" kopt de volkskrant

"de meerderheid van de jeugdcriminaliteit komt nog altijd
voor rekening van hollandse jongens met
over het algemeen een lage opleiding"

"die jeugdcriminaliteit is wel van karakter veranderd...
...geweld enorm toegenomen.
zeer jonge jongens maken zich er nu aan schuldig,
veel met
een psychiatrisch probleem.
meer meisjes ook dan vroeger."

zegt kees schuyt in de volkskrant 2003-12-09.

dat wordt dan waarschijnlijk
verbanning van hollandse jongens uit de nederlandse steden
(later wellicht ook hollandse meisjes).
terug naar hun duin- & bollenstreken,
hun veengronden & polderomstandigheden.
dat is opgelucht ademhalen voor de autochtone drent,
limburger & andere provincialen,
maar bovenal voor alle allochtone jongeren,
die eindelijk de ruimte krijgen hun euregionale en
globale ervaringen mee te delen in het debat voor morgen.
de hollandse jongens zullen als de zeeuwsche meisjes
moeten blijven worstelen om  te emerseren.

de onderdrukking van de man wordt niet opgelost
zolang geweld ontkent of weggewerkt wordt.

schuyt, als het ware 'n
paternalistisch turfschip aan de rede van yp

 

double dutch
van
oma gent

manhattan project 3.01

renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54   last update  27-10-2021 17:31
 
disclaimer   Q&A   contact