Bijlage 5:  

Zicht op 76
update van een conditieperspectief

Toelichting
Deze bijlage is de eerste van de voorgenomen jaarlijkse actualisering van het conditieperspectief, zoals dat in februari 2020 met een panel van familie en buren is vastgesteld. Indien zich veranderingen voordoen in de profielbeschrijving van Zicht op 75, dan zullen deze bij de jaarlijkse update worden vermeld, of zoveel eerder als nodig geacht wordt. De betrokkene woont sedert februari 1992 in de Meineszbuurt te Rotterdam en wordt in februari 2021 dus 76 jaar.


Het gewicht op de eerste maandag van de maand,
het ‘sirene’-gewicht was vanaf 2010, de pensioengerechtigde leeftijd,
in een cascadisch verval terecht gekomen, van 84 naar 64 kilo.

In 2019 stuiterde het op 57 kilogram en
het lijkt zich nu te gaan bewegen rond de 60 kilogram.

Het gewicht wordt altijd gemeten  vóór het ontbijt.
Het gewicht op 3-2- 2021 is  60,0 kg; lengte 1,72m

2017 BMI= 20.7   2019 BMI= 18.9  2021 BMI= 20,3

 


Conditieperspectief 2021-2022

Ten aanzien van de woon-/werkomstandigheden:

Betrokkene is nog zeer wel in staat, het Manhattan Project, een woon-/werkexperiment in stand te houden, de online communicatie te redigeren en participanten te stimuleren tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de omgeving. De website wordt actief onderhouden en ondergaat nog regelmatig een update voor aanvulling of uitbreiding van onderwerpen.

Het huis is aan dak, voor- en achtergevel sedert de verwerving (1992) tweemaal gerenoveerd en past geheel in de sfeer van de Laan. Inpandig toont het huis nog dezelfde symptomen van achterstallig onderhoud als bij de aankoop. Enkele scheuren in de achtergevel en lichte scheef-stand duiden op aangetaste heipalen.
In 2021 is de gehele Meineszbuurt aan de beurt voor een grootschalig funderingsonderzoek. Betrokkene coördineert voor de eigenaren van de panden op het heiblok de contacten met de gemeente, het onderzoeksbureau, een betrokken wooncorporatie en het kenniscentrum voor funderingsonderzoek.

Het pand wordt door twee mensen bewoond: De huisgenoot (project- en panellid) woont op de 4e verdieping, de betrokkene op de 2e.
De 3e etage heeft de afgelopen decennia enige malen voor noodopvang en klusruimte gediend.
De benedenetage dient voor het Manhattan Project als kantoor, kantine en keuken. Deze etage ziet er, ook bij onverwacht bezoek, uit als “ordelijk in actief gebruik”.

Ten aanzien van de leefomstandigheden:
Betrokkene is goed in staat zichzelf te handhaven, eet driemaal daags, bakt brood, kookt dagelijks voor de woon-/werkgroep en leidt een geëngageerd, maar eenvoudig en gedisciplineerd bestaan.
Huishoudelijk en economisch zijn er geen functiebeperkende aspecten ervaren.

Ten aanzien van de mentale/fysieke/cognitieve/mobiele conditie:
Betrokkene geniet een goede gezondheid en kan zich ook cognitief en mobiel goed te redden. Hij houdt zich geïnformeerd via de Volkskrant in de ochtend, het nieuws via het Web, de NPO en de NRC in de avond. Met de huisarts heeft betrokkene per email gewisseld, dat hij zich weliswaar een jaartje ouder voelt, maar fysiek en mentaal nog hetzelfde als in het achterliggende decennium. Hij schrijft de arts dan ook: “Vooralsnog meen ik daarom, dat een visite aan U in deze pandemische tijd geen prioriteit behoeft.”

Ten aanzien van omgevingsactiviteiten
:
Betrokkene voelt zich thuis in zijn omgeving en weet zich door voldoende buren gewaardeerd. Corona bindt hem meer aan huis, maar dat hindert hem niet in zijn contact- en coördinatiefunctie, namens de eigenaren van de 9 wooneenheden van Blok 74 in het onderzoek naar de kwaliteit van de fundering.


Betrokkene legt het panel dezelfde conclusie voor als in 2020:


Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn.


De panelleden onderschrijven deze conclusie.

Deze “Bijlage 5” wordt per email toegezonden aan de Seniorencoach Meineszbuurt van WMO-radar.
 
De betrokkene:
Voor mij ligt 80 nog ver achter de horizon, maar 77 komt dus binnen bereik. Ook dat is voor mij een bijzondere jaar. Graag wil ik het volgende conditieperspectief inbedden in een reeks herinneringen, waarbij ik het panel wil vragen op relevante onderdelen mijn kritisch-creatieve klankbord/leesgroep te zijn. Een voorstel wordt in deze email meegezonden.
Vanwege de Corona-malaise wordt dat proces gezien als één “virtuele visite” per seizoen.
 

Wie  de voortschrijdende  ontwikkelingen wil blijven volgen, abonere zich via: gaingate-manhattan@outlook.com
op de nieuwsbrief            “bijlage 6”

De nota, “Zicht op 75”,    met verwijzingen naar en inclusief de bijlagen die voor het panel zijn geschreven:

is, in geanonimiseerde versie, beschikbaar voor geïnteresseerden en instanties die betrokken zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van welzijns- en ouderenbeleid  en/of bij het bewaken van de menselijke maat in het toenemend datagestuurde beleid.

Online inclusief bijlagen via: https://gaingate.com/kneworlds/010/

Als drukwerk straatpost via:
Stichting de Binnenweg             project zrh-panel              NL 3022 BL 54              010-8412106   sbw@ziggo.nl
Hebt U op- of aanmerkingen?  Wilt U participeren?  U abonneren?   laat het ons weten  Stichting  de Binnenweg