habitels in de hood

4 kwartieren
34 habitels
1200 woningen

vanuit het burgemeester meineszplein gezien,
kent de hood 4 wijken, geplaatst in de richtingen
noord, zuid, oost, west.

ze hebben alle vier een specifieke vorm en zo te zien
een eigen aantal huizen.

een ding lijken die 4 wijken gemeen te hebben:
de huizen liggen weliswaar allemaal aan openbare straten,
maar ze liggen ook (bijna) allemaal rondom een soort "binnentuin".
de wijk "zuid" bijvoorbeeld, lijkt 14 van dat soort binnentuinen te hebben.
deze, meestal afzonderlijk ingesloten achtertuintjes zijn in hun gehele
omvang als habitel
soms ernstig verwaarloosd.


"habitel", ingesloten tuinomgeving met natuurlijk samengaan van
mensen, eventuele huisdieren en lokaal gewenst gedierte als huismus & merel.
 

vraagpunten:

 • worden achtertuintjes deel van "habitels";
  gaan ze op aan parkeer- of opslagvoorziening,
  of blijft iedere benedenbuur urmen in een eigen  vinexplaza-tje ?
   

 • hoeveel habitels zijn er en hebben ze een eigen karakter?
  (zuidelijke gevelwand is vaak geschikt voor b.v. druiven, de noordelijke
  voor hydera; sommige zijn ruim voldoende voor een collectieve voorziening
  als barbecueplateau)
   

 • zijn er bijzondere vogels, planten, bomen
  in deze habitels? zie: mussen-monitor
   

 • wat zijn de eventuele "ongenoegens" in deze binnentuinen?
  (buurttuinen, afwatering bij zware buien,
  mens- & dierengedrag,
  gedierte? zie: filmpjes webring)
   

 • de pleinen van de hood

voor nadere informatie, suggesties, verhalen & commentaar:
mail de webmaster


younger policy
renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid


om symptomen van het nieuwe westen te traceren
zijn we op zoek naar
kenmerken van het oude westen

in wat afvalt schuilt datgene
dat morgen tot nieuw leven leidt

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:26