renergetisch naar
 een nieuwe werkelijkheid

renergetisch is zoiets als   "voor wie er in gelooft"

nu de renovatie van de vier wijken rondom het meineszplein
haar voltooiing nadert en ook veel nieuwe bewoners hopelijk een
huis voor hun dromen hebben gevonden,
willen we proberen, onze virtuele mogelijkheden mede in te zetten
voor de versterking van de onderlinge solidariteit.
 wij geloven, dat de meineszhood veel mogelijkheden heeft
om zich te ontwikkelen tot een bijzonder stadsdeel.
heel de wereld is in de meineszhood te vinden,
dus we kunnen er een globale geldigheid van maken.

"welzijn van de omgeving"
is ons doel

"inclusief denken"
onze
"one world optie"

"younger policy"
ons perspectief voor beleid van ouders, organisaties & overheid.
younger policy (yp) versterkt sociale cohesie binnen de omgeving,
zonder dat de omgeving zelf ge´soleerd raakt.
omdat yp altijd "basic" begint, is het een zuivere start voor
cultureel respect & sociaal vertrouwen,
oftewel "id-credibility".
vanuit een vertrouwde omgeving naar de buitenwereld toe.

 

tertium datur / able to gain

brainstormpanel


deze site wordt voorontwikkeld door
gaingate#manhattan

voor nadere informatie:

 boven geven & onder nemen