1958 Het Firmament 1960

deel 2: de onthutsing nabij

1958
Oma G. heeft geld nodig.
M'n vader leent bij twee bevriende families geld (5,5 jaarsom) tegen een gezonde rente, in mindering op de lening en krijgt daarbij een bedrag als schenking-in-mindering (2,2 jaarsom). Daarmee kan een nieuwe vloer gelegd worden in de bakkerij. De Nationale rekent uiteraard gewoon door op basis van de oorspronkelijke lening.

Het is het jaar waarover wordt geschreven: "U (bent) bij tariefgroep III, 10 kinderen, geen Inkomsten-belasting verschuldigd." Het jaar van de miskraam? 
In ieder geval gaan de kinderen geld kosten. Voor Henk wordt 27,45 en voor Jan 683,08 gulden gespecificeerd. Zijn ontdekkingsreis begint in Weert.

De expansie-behoefte van de Firma gaat echter ook door. 
Vlak voor de zomer werd nog een bakfiets gekocht om nieuwe campings aan de duinkant beter te bedienen en vlak na de zomer een grote ijskast. 
Het is ook het jaar waarin een transportfiets werd gekocht op junior-formaat. Tot daarvoor werd vaak de step van Kees Willemse geleend, als we iets moesten nabrengen naar een klant die wat verder weg woonde, of als we ‘ns geen zin hadden lopend een bestelling weg te brengen. 
 

1959
Het jaar waarin een structurele groei van de winkel-omzet begint en een afnemende wijkomzet ruim compenseert gelukkig. Moeder is weliswaar uit de kleine kinderen en zal ongetwijfeld als altijd goed op de winkel hebben gepast. Maar een extra uitgave voor hulp in de huishouding en bovendien nog gezinszorg ook, maken duidelijk, dat de donkere wolken niet alleen ontstonden door een voor het eerst opgenomen post:

"kas-verschil".

Een bedrag, dat de helft van de jaarsom voor "gezin, dienstbode en moeder" ruim overschrijdt. 
De Opel Rekord wordt in de zomer vervangen door een Ford Thames met een rammelend rolluik.

 

1960
De zaak staat onder druk.
Er moet een nieuwe schuur gebouwd worden. De oude paardenstal achter de garage had al jaren een slecht dak. Er wordt bijgeklust. Koken in De Nachtegaal levert net genoeg op voor hout & verf. De timmerman, Ome Jaap, heeft het gelukkig niet alleen als vriendendienst hoeven doen. 

In die tijd kon je trouwens beter timmerman zijn dan kok. De extra uitgaven voor arts & gezondheid kan ik nog niet helemaal plaatsen, maar het unheimische gevoel verdwijnt op slag, als ik zie dat er voor carnavalskostuums ("huur") een bedrag staat opgenomen èn voor vakantie, 166 gulden.
De kosten voor Jan zijn nog maar 1/3 van normaal. Weer thuisgekomen, maar nog niet jarig.
In ieder geval zet de daling van lonen & sociale lasten door. Henk werkt ook buiten zijn vrije tijd al in de zaak.

1960 uit het jaarverslag van de accountant:
U deelde ons mede, dat u van 1 januarti 1960 tot 1 april 1960 enige dagen per week hebt gewerkt bij Geerlings, Café de Nachtegaal aan de Gooweg te Noordwijkerhout. Volgens u genoot u een loon van netto 50 gulden per week.
De juistheid hiervan hebben wij niet kunnen verifiëren, aangezien de heer Geerlings niet bereid was ons de nodige gegevens te verstrekken.

Uit het overzicht bedrijfsresultaten blijkt, dat de omzet met 3,8% is gedaald, de brutowinst met 3.175 gulden.
Een verklaring voor deze daling wist u niet te geven.

 

het firmament

1945-1957    1958-1960    1961-1975

herinneringen, verhalen, foto's uit de kinderjaren
Mijn Gemene Leven
update-versie 24 november
met nieuwe visite-verhaaltjes en images

tijdens de 2020-lockdown-2021
geschreven voor buren,
vrienden & familie

 

renergetic copyright - foundation inner road - rotterdam 1998
disclaimer  
  laatste update:  04-12-2022 14:45