friezen verklunen wederom de werkelijkheid

Die op bovenstaande annonce Wilhelm Mus genoemd wordt,
was in feite een Passer DomesticA, een vrouw zogezegd.
Ook de rest van het verhaal deugt niet net zo min als
wat veel vleugelloze tweebeners van ons denken.

Domesticanen vinden we onszelf ook,
maar Domesticus Linnaeus alle eer.
We hebben net als honden & katten
van de Tweebener, leren houden.

Hoewel de meesten  achteloos aan ons voorbij gaan
als aan hun eigen leven,
geven velen ons een gevoel van saamhorigheid.
Sommigen zelfs van medeleven.
Dat zijn de ware domesticanen.

In de achtertuintjes kun je ons allemaal vinden,
maar de hond zie je meestal op straat.
het huis is aan de kat
en de habitel de nestbewoners.
 

Maar Domesticus Tweebener heerst overal.


Op 11 november nam onze Passer vanuit de hangende tuin
met 8 companen een vlucht naar Dokkum.

De erasmuskolonie van het nieuwe westen had hen afgevaardigd
naar de feestelijke afsluiting van
het Bonifacimus-jaar.

Het was deze zomer 1250 wenden geleden dat de Bonifacimus-kolonie zich
had gevestigd en dat werd uiteraard breed gevierd.
De gruwelijke dood van Bonifacius had hen er niet van weerhouden,
in Dokkum achter te blijven en van daar uit
de Friezen in hun weerbarstig klimaat een hoopvol sprankje te bieden.
Zo zijn wij mussen nou eenmaal, wereldwijd.

Ter plekke vernamen de diverse delegaties dat domino-day,
de dag die wij globaal vieren als intimus,
dreigde te ontaarden tot een commercieel tv-slovenspel,
dat globaal genoegen omzet in plat vermaak
voor de wc-economie, de grootste
bedreiging voor de Passer Domesticus Universalis, de mus werelwijd,
en, wat wij noemen, de Homo Eco Universalis, de mens in het algemeen.

Omdat onze kolonies vanouds gewend zijn in de Complexiteit van het Moment
te reageren, had het Dokkumer Mussenberaad al snel
een beargumenteerd motief voor actie:

"De wc-economie leidt tot vinexatie van bewustzijn
in een virtuele werkelijkheid die het leven uitput.
Zij leeft als een parasiet, slorpt
geld omgevingsbewustzijn dienstbaarheid
en laat een wereld achter,
waarin geen plaats meer is voor mus & mens.

Domino Day staat nu symbool voor deze zinloze verbloemkoling van
 de Westerse Cultuur en de globale eruptie van een economie,
die mooi is als traag vuurwerk,
vlak voor het weer donker wordt en
gaat stinken naar verbrand kruit.

Dit leidde weliswaar tot het Dokkumer Dilemma,
maar daarover een andere keer meer. *)
De ernst van de situatie dwong nu tot een snel,
practisch, maar ludiek actieplan:

"vreedzame verstoring."

Wij, handlozen, kunnen niet anders, dan door verstoring onze
zorgen overbrengen.

Passer & haar companen zegden toe, dit plan uit te voeren.
Ze wilden toch al "en volant" Rotterdam Leeuwarden zien.

Op de Idus van November hebben ze  nabij de Wielen van Leeuwarden
een uitvalsbasis ingericht en zijn op verkenning gegaan.
Door een menselijk fout,
we zijn veel gewend maar jullie tweebeners blijven ons verbazen,
raakte Passer ingesloten.
Doodgeschoten kwam ze naar buiten,
Collateral dammage van Domino Day.

Verdwaasd vlogen de companen naar onze habitel terug.
Normaal gaan er wel een of meer van ons teloor bij een vlucht als deze.
Nachtuil & Torenvalk vragen hun tol.

Maar hier waren gewone mensen vergeten, dat
"gordijnen dicht & deur open" voor ons betekent "wegwezen".
Normaal volgt toch ieder de weg naar het licht ?

Het vinex-virus heeft dus ook Friesland  al bereikt.
Tweebener lijkt Univee te worden.


 

Passer Domestica werd door Justitie in beslag genomen.
Na enige weken in een diepvriescel is ze vandaag overgebracht als
de domino-mus
ter conservatie & presentatie
in het Natuurmuseum te Rotterdam.
Ze bleek een vleugel te missen.

"Afgeschoten", zei de receptieve conservator,
"maar dat maken we wel in orde".
"vleugellam", dachten wij,
"dat komt nooit meer goed".

Maar het Natuurmuseum heeft aangekondigd, dat Passer wordt opgezet
en dat ter harer ere rond de Idus van November 2006 een tentoonstelling
zal zijn gewijd aan

Passer Domestica
de huismus die erasmus aardde.

de erasmuskolonie in de hangende tuin van het nieuwe westen
betreurt het, dat de sniper is gestraft, terwijl de opdrachtgevers buiten spel blijven.

de kolonie roept tevens de mensen van het oude westen op,
zich niet te laten vermaken tot media-sloof of univee voor vinexatie.
zie wat er gebeurt met de domesticanen die tot
louter voeding dienen.

Na een maand rouw in rust roept de kolonie de Idus van November uit tot

dag van wc-reflectie.

Domino Day

14 november, dag voor wc-reflectie
genomineerd door de
erasmus kolonie

de grote huismus
tentoonstelling

vogelbescherming.nl: actieplan_huismus

De erasmus kolonie roept de broeders & zusters van
de bonifacimus kolonie op,

het Dokkummer Dilemma te openbaren *)

Gelijk Erasmus voelen wij ons bezwaard.
 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:47
 
disclaimer   Q&A   contact