.          School            .

 

1949 – 1957  Kleuter- / Lagere school in Noordwijkerhout.
Het primair onderwijs voortvarend en met veel plezier doorlopen.
Leraren:
les gekregen van Zuster Lamberta en Zuster Asa.
Hoofd van de kleuterschool was Zuster Prisca.

Hoofd van de jongensschool: Meester P.J. Prins (onderwijzer 6e klas).
Verder staan mij Juffrouw Hoek (1e klas) en Mijnheer Castenmiller (4e of 5e klas) nog voor de geest.
 

1957 – 1961  H.Geest Gymnasium     Weert.
In vier jaar klassiek onderwijs drie jaar gymnasium afgerond op een internaat te Weert.
Directeur Anton de Winter CSSP, (Paters van de Heilige Geest).
Leraren: Mijnheer in't Veld (Latijn), Mijnheer Schouten (Latijn), Pater de Winter (Nederlands), Pater van Bommel (Geschiedenis), Pater Tekstra (Engels), Pater Koekoek (Wiskunde), Pater van Lieshout (Aardrijkskunde), Pater Bijl (Frans), Pater Kroeze (Prefect), Pater van Bohemen (Gezondheid, Biechtvader).

Door problemen in de familie-onderneming van school gegaan/gehaald (hetzelfde lot trof een broer en zus) om voor de firma te werken, dankzij mijn moeder duurde dat maar één schooljaar lang (1961-1962)

1962 – 1967  Pedagogische Academie “de la Salle”     Heemstede.
Naast de Linnaeushoof op het Landgoed Hertenduin te Bennebroek was in 1961 een Pedagogische Academie gestart door broeders van de Orde "Jean Baptist de la Salle".
De 5-jarige opleiding werd afgesloten met de Hoofdakte Volledig Bevoegd Onderwijzer in januari 1968.
Directeur van de PA: Broeder Bernardinus Verbarendse.
Leraren: Mijnheer Ligtvoet (Wiskunde, Nederlands), Broeder Bernardinus (Aardrijkskunde, Nederlands), Broeder Alexius (Geschiedenis), Mijnheer Scheepers (Muziek), Mijnheer Schepers (Tekenen), Broeder Norbertus (Frans, Godsdienst), Broeder Leonardus-1 (Wiskunde, Fysica),  Mijnheer Benda (Kunstgeschiedenis), Mijnheer van Noort (Logopedie), Mijnheer van Schaik (Biologie, Scheikunde), Mijnheer Dogge (Handenarbeid, Kunstgeschiedenis), Mijnheer van Dijk. (Duits, Didactiek), Broeder Hubertus (Pedagogiek, Psychologie), Mijnheer Laan (Godsdienst, Sociologie), Mijnheer Aalbers (Gymnastiek).
Broeder Leonardus-2 deed de administratie en Mijnheer Jansen was de conciërge / amanuensis.

 

arbeid            curriculum       vrije tijd

   frame curriculum 2 focusMijn  Gemene  Leven
in de duinendelta  van vierstromenland

 

files in ontwikkelingmidas update