.______Vrije tijd______.


1956 – 1968
Tijdens de lagere school Misdienaar (Sint Bavo, psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders van Liefde) en Scout (Sint-Jozefverkenners).
Van kindercircus tot jeugdsocieteit, van poppenkast tot popgroep The Saints en jongerensociëteit  “De Batavieren” veel initiatieven genomen en "bestuurlijke ervaring" opgedaan. Wellicht minder relevant, maar minstens zo interessant.


1967 – 1970
Initiator en "primus inter pares" van Sociëtas Ante Portas, opgericht met jaargenoten van pedagogische academie De la Salle, die
"beseffende te staan voor de poorten van een nieuwe tijd", een bijdrage wilden leveren aan het vernieuwen van de maatschappij door studie en opiniërende manifestaties, zoals "Leven nu . . .en morgen?" met Werkgroep Noordwijkerhout.


1968 – 1973
Bestuurslid van de Culturele Stichting Bollenstreek, sectie Eigentijdse Kunst: engageren van muziek- & theatergroepen en het inrichten van exposities voor beeldende kunst. Deel uitgemaakt van werkgroepen Schoolconcert en Publiciteit.


1969 – 1973
Secretaris van de KVP-Noordwijkerhout en mede-initiator van de Chr. Partij Gemeentebelangen, een progressieve voorloper van het CDA.


1970 – 1971
COIN, Comité Overdekt Instructiebad Noordwijkerhout. In twee jaar tijd slaagde het comité er in, een zwembad in Noordwijkerhout te realiseren met beweegbare vloer, zodat ook het basisonderwijs zwemles in het rooster kon opnemen en het bad tevens geschikt was voor wedstrijdzwemmen.


1970 – 1971
Bestuurslid van “de Mast”, de Stichting Mater Amabilisschool Noordwijkerhout.
Deze driejarige avondschool voor meisjes werd in die tijd doorontwikkeld voor het Vormingswerk Jong Volwassenen, VJV-centrum “de Mast”.


1973 – 1975
Lid van de gemeenteraad in Noordwijkerhout.
Door drukke werkzaamheden, regionaal en provinciaal, na 1975 niet meer verkiesbaar voor de lokale politiek.


1984 – 1986
Adviserend bestuurslid van Jongerencentrum Downstairs te Hillegom. Met werkbestuur beleidsnota ontwikkeld “Jeugdbeleid in Hillegom”.


1985 – 1986
Voorzitter van de Stichting Jongerenwerk Haarlem, op verzoek van de Gemeente Haarlem, voor de ontwikkeling van een lokaal platform en bestuur voor initiatieven op het gebied van jongerenwerk, spijbelopvang, werkprojecten, hulpverlening & emancipatie.
Na consolidering van de Stichting de functie overgedragen aan een inwoner van Haarlem.


1979 – 1998
Voorzitter Stichting Qbusfonds, een steunfonds voor sociaal en educatief werk voor jongeren in de Bollenstreek.
Het fonds heeft via oud papier en rommelmarkten anderhalve ton bijeen gesprokkeld en steunt met kapitaalwinsten jeugdprojecten in de regio.


1989 – heden
Voorzitter Stichting De Binnenweg,
“stichting ter stimulering en tot steun van vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur. welzijn & beleid in de Randstad”.
Aanvankelijk in 1990 opgericht ter consolidering van de Vereniging Woongroep Binnenweg, maar na het uiteenvallen van de VWB ingezet als basis voor het “gaingate”-model.


1994 – heden
Secretaris Stichting Groot Manhattan,
een stimuleringsstichting ter “versteviging van een interactieve relatie tussen Kunst, Stadsvernieuwing, Leef- & Woonmilieu”.
Opgericht door een groep jonge kunstenaars die als krakerscollectief het HAL-gebouw op de Wilhelminapier te Rotterdam hadden bezet.
Na een gerechtelijke uitspraak viel het collectief uiteen en heeft het bestuur van Stichting de Binnenweg de stichting overgenomen als basis voor het “trybe”-model.


1998 - heden
Manhattan Project 3.01. Annual Position Paper 2022
Publicatie website met opstart-modellen voor de globale beschrijving van woon- en werkomstandigheden ter optimalisering van de lokale en regionale, sociaal-economische mogelijkheden.

2005 - 2006
De Meineszhood
verbeelding geeft kracht

2007 - 2008
Secretaris Kerngroep Meineszbuurt.
Eraan vooraf is er gebrainstormd over een buurtwebsite
in het kader van het project "De Buurt Bestuurt"

2009 - 2010
Project Palmburen voor versterken buurtbeleid en sociale participatie via de Pendel-methode.
Motto "De Basis de Baas". De eerste ronde sloeg niet aan.

2011
NL3022 bakermat voor het nieuwe westen
de postcode als globale leefomgeving

2019 - 2020
Burenberaad en Project Binnentuinburen
buurtbeleving begint met achtertuintjebeleid

2020 - 2022
Blokken voor Burgerschap
Buurtbeleving begint met achtertuintjesbeleid;
Burgerschap begint met blokken.
Blok 74, fase 1: Voorbereiding Onderzoek Fundering
Blok 74, fase 2:
Blok 74, fase 2
: Meningsvorming over Mandeligheid
Blok 74, fase 3: Plan van Aanpak
 

2020 - 2021
De Virtuele Visite
Covid-lockdown-project voor buren, vrienden en familie

2021 - 2022
februari: "De Basis De Baas"
Analyse & aanpak stagnerend beleid Advies aan B&W Rotterdam
juli: Brief aan de fracties en politieke partijen i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen in maart.

 

 

 

Diverse malen deel uitgemaakt van commissies van goede diensten
en geschillencommissies met betrekking tot
personeels- en/of organisatie-vraagstukken
binnen welzijnsinstellingen en maatschappelijke groeperingen.
Werkzaamheden,
 die soms als "vrije tijd"
soms als "arbeid"
gezien werden.

arbeid       curriculum       school
 


Mijn  Gemene  Leven
in de duinendelta  van vierstromenland

 

in  ontwikkeling next update