g.y.p-elements

basics for 
environmentality
in an owo-perspective
leven nu....& morgen

 

global

based on ras-outlines, one world option and
an universal portrayal of men

in dutch term of environmentality
"leven nu ...& morgen"

 • nederland is een politieke staat,
  enerzijds deel van een nederlandstalige europese regio
  anderzijds van het koninkrijk der nederlanden

 • de waarde van een staat is in zichzelf besloten; 
  nederland wordt in- & extern democratisch actueel gehouden 

 • hoe minder voor de instandhouding (pour l'être d'état) nodig is,
  hoe meer  de kwaliteit van de samenleving (l'essence de l'être) kan consolideren

 • lokale & regionale behoeften dienen te voldoen aan een universeel concept
  voor
  ras-kwaliteit.

 • de staat beschermt de integriteit & doelmatigheid van haar systeem.

younger

pa-position (passive approval) on basic education level 
ma-position (mature approval) for all grown ups

in dutch terms of environmentality
"leven nu...& morgen?":

nederland in europa:

 • de burger staat centraal als interactieve entiteit, niet als particulier;
  politiek is eerder wijsheid in bestuur dan het leiden van een volk.
  de staat behartigt met zijn instandhouding het burger-belang

 • basis-educatie valideert actief burgerschap
  (12 jaar = kiesrecht op lokaal niveau & eigen
  g-mode)

 • afronding onderwijsplicht valideert passief burgerschap
  (16 jaar = actief kiesrecht) binnen de systeem-verbanden, waarin wordt geparticipeerd.

 policy

common consent in regional perspective on
sap (social administrative participation)
generative solidarity in an ow-option
in dutch terms of environmentality
"leven nu ......& morgen!":

 • "de burger" is een interactieve entiteit met ingevingsverantwoordelijkheid op sociaal, economisch & cultureel gebied.
  gewaardeerd participeren in de omgeving is de grondslag voor ontwikkeling & versterking van id-krediet, sociale cohesie en een globaal zinvol perspectief.

 • omgevingsverantwoordelijkheid sec is de basis voor politiek bestuur.
  gewaardeerd besturen van de omgeving leidt tot innovatieve consolidatie van de kwaliteit van de staat & zijn burgers.

sociale integriteit 
economische diversiteit 
culturele verscheidenheid
zijn voorwaarden voor een politiek gezonde omgeving
(natuurlijk, het kan anders.., dan wordt de burger  particulier)

open source economy voor particulier & onderneming

open source policy voor onder- & bovendanen

 

gyp.nl

 

manhattan     gmlogo_small.gif (1577 bytes)      project
renergetic copyright        
1998    nl  3022 bl 54     last update: 21-04-2019
        disclaimer