jihad in nederland 

een paternalistisch fenomeen

  • (kinder)kruistochten voor christelijk jerusalem
  • wederdopers maken mokum nieuw jerusalem
  • zouaven voor de theocratische staat rome
  • martelaren voor islamitische strijd

              (kinder)kruistochten              

tussen 1097 en 1270 predikte de roomskatholieke kerk de kruistochten
en dwongen/ronselden lagere geestelijken
gelovigen/zondaars tot deelname. er worden in die 200 jaar
7 tot 9 kruistochten vermeld, maar tussendoor werden veel kleine
bedevaart-met-zwaard_acties
 georganiseerd vanuit lokale & regionale initiatieven.
veel jongeren voelden zich verplicht hun kindertijd
af te sluiten met een "heilige opdracht".

dat veel europese staten & edelen enthousiast meededen
had meer te maken met politiek/economische dan met religieuze motieven.
veel zaken waren toentertijd peperduur, omdat ze via veel
tussenhandel via of vanuit het middenoosten werden aangeleverd.
de voc bestond nog niet.....

over aantallen landgenoten lopen de bronnen uiteen.
duidelijk is wel, dat de friezen de moord op bonifacius
gruwelijk hebben gecompenseerd.

Een WIKI-overzicht van
de middeleeuwse kruistochten


mokum, het nieuwe jerusalem

10 mei 1535, Amsterdam. In het licht van de schemering is op de Dam een veldslag gaande.

Musketten knallen, kogels fluiten, rond het stadhuis vallen meer dan dertig doden.
Even is het hart van de belangrijkste handelsstad van de Nederlanden in handen van de wederdopers,
een sekte waarvan de aanhangers zichzelf 'de uitverkorenen' noemen.

Een nacht lang houden ze het stadhuis bezet.
Terwijl de Amsterdamse schutterij zich opmaakt voor de aanval,
wachten de uitverkorenen op een teken uit de hemel.

het historisch nieuwsblad


 

          bescherming     theocratie      rome         

tussen 1860 en 1870 ronselde de roomskatholieke kerk in nederland 
ruim 3000 jonge mannen om te strijden voor behoud van
de theocratische stad/staat rome
binnen het zich verenigende italiŽ.
in allerijl was het vaticaan na het "concordaat" van wenen
(1815: alle staten gelijk) diplomatieke betrekkingen aangegaan
met de europese landen die de katholieke-kerkstaat niet welgezind waren.
nederland, waar de katholieke kerk tot 1854 verboden was en 
het katholieke volksdeel nog steeds werd gediscrimineerd,
leverde binnen europa relatief de meeste "zouaven",
jonge jongens met een "heilige" opdracht.

archief hollander: pauselijke zouaven uit de liemers 
zouaven tussen vecht en eem 
belgian army: zouaven

"het vormsel"
maakt katholieke jongens
rond hun 12e jaar
 soldaat van christus
tegen het nieuwe heidendom


     aivd  meldt:      ronseling voor jihad     

2002: de islam is dan wel niet verboden, maar erg geliefd is ze ook niet.
het islamitische volksdeel wordt, zelfs door politici, geschoffeerd
en met argusogen bekeken.
waar blijven de dienaren van kerken & synagogen nu
hun geloofsbroeders van de moskee zo worden miskend?
Zij moeten de rigide wanhoop van enkelen toch herkennen?

 de voedingsbodem voor jihad zit niet zozeer in het geloof

   
     alswel in de beleving van een vijandige omgeving        

Jihad, wat betekent dat?

gyp.nl

 


      de europese geeest               bovengeven & ondernemen            the hall of blame    


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:45
 
disclaimer   Q&A   contact