welbevinden  010

over anteciperend burgerschap *)
oftewel
onburgerlijke gehoorzaamheid **)

 

voor mekaar;   gespreksprotocol

Bovenstaand "voor mekaar"-protocol
zette ons aan tot een alternatief:

Voorwerk
 via de panelmethode naar:
"zicht op 75"

>  over de aanleiding en de methode

 >  begrippen, overwegingen en afhankelijkheid

 >  notes & quotes

>  afronding project en evaluatie panelmethode

 

* het panelproduct:
>>> "zicht op 75" <<<
met bijlagen in html


Zicht-op-75.
voorwerk voor een huisbezoek

in pdf
 

complete versie
met bijlagen en toelichting in pdf

 

stichting de binnenweg

 

*)   vaak misschreven als anticiperend, wat iets tegendraads suggereert / anti = tegen
ante / vr in plaats of tijd = alert, paraat,  actief er al mee bezig.

**)   Thoreau schreef een essay "Civil Disobedience" en werkte in zijn roman "Walden"
      de "burgerlijke ongehoorzaamheid" uit (stoutmoedig lak hebben aan regeltjes);
wij claimen met de introductie van "gaingate" en "trybe" de
"onburgerlijke gehoorzaamheid"
oftewel:
begrijpen dat een ontwikkeling zinvol is en daar alvast op anteciperen.

 

----knowasys----

knewords knewarts kneworlds

 

------EU------

Evocation   Universelle

 

-------project 10------

Dagdromen na de lunch


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 14-03-2020
 
disclaimer