welbevinden
010

over anteciperend burgerschap *)
oftewel
onburgerlijke gehoorzaamheid **)

Voorwerk
voor huisbezoek

 

Blokdynamiek
de basis de baas

 

stichting de binnenweg

 

*)   vaak misschreven als anticiperend, wat iets tegendraads suggereert / anti = tegen
ante / vr in plaats of tijd = alert, paraat,  actief er al mee bezig.

**)   Thoreau schreef een essay "Civil Disobedience" en werkte in zijn roman "Walden"
      de "burgerlijke ongehoorzaamheid" uit (stoutmoedig lak hebben aan regeltjes);
wij claimen met de introductie van "gaingate" en "trybe" de
"onburgerlijke gehoorzaamheid"
oftewel:
begrijpen dat een ontwikkeling zinvol is
en daar alvast op anteciperen.

----knowasys----

knewords knewarts kneworlds

 

------EU------

Evocation   Universelle

 

-------project 10------

Dagdromen na de lunch


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer