Mijn Gemene Leven
in de duinendelta van vierstromenland
virtuele-visiteverhalen  geschreven  tijdens  de lockdown

inhoudsopgave
links
: code-links voor de websiteverhalen
rechts: paginanummers van de pdf-versie

1. jaar  Inleiding  Over bewustwording en omgeving blz
1.01 1944  Het voorgeborchte  Inleiding over bewustzijn 3
1.02 1945  Het wiegenkind  Geen tabula rasa, maar globaal bewustzijn 4
1.03 1945  Noordwijkerhout  Omgeving en omstandigheden 4
2.   Vroege herinneringen  Peuter- kleuterperiode  
2.01 1946  Traplopen  de ontdekking van het huis 6
2.02 1946  Het luciferdoosje  Als een bloem te vroeg geplukt 7
2.03 1947  De fotograaf  'Kijk naar het vogeltje' 8
2.04 1949  Keessie  Naar de bewaarschoolschool 9
2.05 1949  Alweer witbrood  Ziek op de meelzolder. 9
2.06 1949  Het toffeetje  Tante Corrie en de tweedeling 10
2.07 1949  Herenweg  Spijbelen bij oma 10
2.08 1950  Het vliegveld  Bouwen met de blokken 11
2.09 1950  Pulken  Brood voor de zuster 12
2.10 1950  De grote jongens  Moeder onze kraai is dood 12
     Lagere school  1951 - 1957  
2.11 1951  De eerste selectie  Juffrouw Hoek of Juffrouw Jansen 14
2.12 1952  De eerste communie  Sjaak de Klerk / Maria Kolkman 14
2.13 1953  Sinterklaas  De kwaaie Piet, vormgeven met chocola 15
2.14 1953  Waartoe zijn we op aarde?  De kinderkatechismus 16
2.15 1953  Gehaktbal  Het eerstgeboorterecht 17
2.16 1953  Misdienaar  Vanaf de 3e klas, reisje naar België 17
2.17 1953  De zanderij 1  Antoontje kan zwemmen 19
2.18 1955  Broeder Kok  Wie wil er roken? 19
2.19 1955  Over het hek  Broeder Econoom 19
2.20 1955  Kamperen in Chaam  Nachtspel bij de scouting 21
2.21 1956  De poppenkast  5e klas, contributie en kasboek 22
2.22 1956  Een zusje  Anneke maakt het gezin compleet. 22
2.23 1957  De zanderij III  Jopie Broekhof 23
2.24 1957  Dat is toch geen paard?  Tekenen / schrijven in de  6e klas 23
2.25 1957  De strikvraag  Broeder Overste: Wat wil je worden? 24
3    Hoofdstuk III  De grote onthutsing  
3.01 1957  De aflevering  autotocht Weert en kennismaking 25
3.02 1957  Het Toelatingsexamen  taalkundig of redekundig? 25
3.03 1957  Vroeg opstaan elke dag  beschrijving van het internaat 25
3.04 1957  De Kerstvakantie  De Bavo - Jan de Penningmeester 26
3.05 1959  Neptunus  Tweemaal in de tweede klas 27
3.06 1961  De brief van vader  Welkom thuis; De biechtvader  28
3.07 1961  Ik kan je niet missen  De bakkerij als lotsbestemnming 30
3.08 1961  De bakfiets  klantenbediening en zelfbediening 31
3.09 1962  Schoolmeesters nodig  Vraag maar aan Sjaak waar 't is 32
3.10 1963  De naïviteit voorbij  De pepermunt wordt duur betaald 33
3.11 1963  Sneeuwstormig oudjaar  auto in de slip 34
4.   Hoofdstuk IV Hertenduin  
4.01 1962  Hertenduin  Pedagogische Academie 36
4.02 1962  Het treft, .. geen meisje  Broeder Bernardinus I 36
4.03 1962  Es war nicht umsonst  Duits met Van Dijk 37
4.04 1963  Jammer..open haard  Wereldheer Laan 38
4.05 1964  de contrabas  Oprichting The Saints 38
4.06 1965  Broeders van Jean Baptiste  schoolcabaret 40
4.07 1966  Het is nu een Schepers  De zwarte vogels in het sombere bos. 41
4.08 1966  Tajompapa  eindexamen gymnastiek 42
4.09 1966  Akte van Bekwaamheid  geen godsdienstdiploma 43
4.10 1966  Ochtendhumeur  geen knip voor de neus 43
4.11 1967  Een teken van volwassenheid  Broeder Bernardinus II 44
4.12 1967  Militaire dienst  Palmkazerne Bussum 44
4.13 1968  De herkeuring  de oogarts en  zijn volksmuziek 46
4.14 1968  Herexamen Hoofdakte  Moderne Sociologie 47
4.15 1967  SAP, Sociëteit Ante Portas  De Oude Geleerde / leven nu, ..en morgen. 47
4.16 1967  De wijn of de boeken  Met emeritaat 51
4.17 1945  Enclave  Insluitsel bij het gemene leven 52
4.18

1960

 De wanhopige  De Roomse Revolte

57

5.   Hoofdstuk V Banen van bevlogenheid  
5.01 1968  Heb je al een baan  Broeder Bernardinus III 59
5.02 1968  Hallo, hallo,  even luisteren  Zuster Johannito 59
5.03 1968  Ach meester, ik hoef niet   Ik wordt later vrachtwagenchauffeur 59
5.04 1969  De Barkas  Frankrijk per camper 60
5.05 1969  Bewegingsimprovisatie  Gemengd onderwijs in De Zilk 66
5.06 1970  Hoe krijgen ze verse lucht?  Barbara 67
5.07 1970  Thea  Dan was ik blij 68
5.08 1970  Het Vrouwengilde  Vrouw en Politiek  /  KVP en D66 68
5.09 1970  Voettocht I  God, waar zit je 69
5.10 1971  Voettocht II  Gewoon buiten, buitengewoon 69
5.11 1971  Qbus I  De eerste werkdag 70
5.12 1973  Gemeenteraad  Installatie / De doelstellingen der gemeente 73
5.13 1974  Benda  Over boeken en brieven 74
5.14 1976  Een vreemde man  Opa Duivenvoorde 76
5.15 1975  De opdracht als mens  Van MA naar VJV 78
5.16 1977  Qbus II  Met de brandweer van lisse 80
5.17 1977  Oud Papier  Enter Bep en Eugène 81
5.18 1978  Keukenhof  Our eyes are open; mijn hoofd loop over. 82
5.19 1978  De Oude S  Geveld en gedragen, met het Dies Irae 83
5.20 1980  Verscholen of verschuilen  VJV-perspectief 85
5.21 1980  Qbus III  Het loskomen 86
5.22 1980  Inspectie VO-OV  Inspectie Buitenschools Onderwijs 88
5.23 1980  Perspectieven Jeugdbeleid  De Perspectieven Nota 90
6.   Hoofdstuk VI Mujltiple Choice en de tweespalt  
6.01 1981  Jeugdbeleid N-H  Ontbijtbespreking Alkmaar 91
6.02 1981  Tineke  Opstart RJB / 3x4 jaar facetbeleid 91
6.03 1985  De Kasselgroep  Gehuld in grijs:  Doenrade t/m Elahuize 95
6.04 1988  De Droomscoop  twee dromen 96
6.05 1989  Statencommissie Welzijn  Toespraak namens de RJB over Welzijn 97
6.06 1990  AD Damkampioen  Maikel en de Woongroep 99
6.07 1991  De tien beste vrienden  Hoe maak je die keuze 100
6.08 1991  PIN / Houtplein  secretaris werkbestuur PIN 100
6.09 1992  HFP voor SBW  huisvesting financieringsplan 101
6.10 1994  PFP door SGM  project financieringsplan 101
6.11 1992  NH-projecten en fricties  1991-1998 divers beleid / wachtgeld 102
6.12 1993  VPRO / Wim Kayser  schitterend ongeluk 102
6.13 1994  Pont St Esprit  Het wezen van het zijn 104
6.13 1994  Postträgergeographie  Op weg naar Marseille 105
6.14 1994  Le Val de Sault  De kloof van het niet-weten 106
6.15 1995  Welzijnsbeleid N-H  advies steunfunctie, congres Welzijnsbeleid 106
6.16 1997  Wezijn Noord Holland  aanvullingen i.o. 106
6.17 1997 Multiple Choice  Multiple tweespalt, Directie Introductie Team. 108
6.18 1998  Manhattan Project 3.01  Aankondiging met "nul-nummer" 108
6.19 1997  Het Koepelbergarchief  brieven / koepelkantoor 111
6.20 1998  december 27><28 december  Knowasys  Art Galaxy knewords -arts -worlds 114
7.   Hoofdstuk VII Definiteit, de vervolgmaking  
7.01 2000  HAD  Hensenbossie Analoog Digitaal 114
7.02 2001  Online Leo Offline  pc-les, ziek en overlijden 114
7.03 2001  De Besleutelde Email  Mariënhaven, veilige haven 115
7.04 2001  Erfgenoten  Het testament van Leo 117
7.05 2000  Meineszhood  Roos, Flow, Sascha-cd 119
7.06 2001  Het slaapkantoor  gaingate#koepelberg 122
7.07 2004  Palmburen  Aqaba, pakket voor oma, inburgerdiploma 123
7.08 2014  De Oude Post  beraad, verhuizing, zilverstroom 125
7.09 2019  Al te gaer  de ontdekking van een blokkade 127
7.10 2019  De Boekenstalling  Over Hesse en Van Eeden 130
7.11 2020  Blok 74  Funderingmalaise, onderzoek en herstel 132
7.12 2020  Burgerschap als karweitje  leerlingenpanel voor idee-ontwikkeling 133
7.13 2020  Het lijkt zo normaal  vom Kinde aus 134
7.14 2021  Stagnatie wijkontwikkeling  Proefproject Meinszhood 135
7.15 2021  De Virtuele Visite  Verhaaltjes voor bij de koffie 136
7.16 2022  Plumpy Nut  Ontbijt beschrijving bij enquête 136
7.17 2022  op weg naar 78  Over gemak en ongemak 137
7.18 2022  Het einde van Alles  De Hertenduinreünie en het vervolg 137
7.19 2022  Het filosofisch kwintet  Over de maakbaarheid van "anders". 139
7.20 2022  Brugjaar voor verbeelding  Van Fukuyama tot Slow democracy 140
7.21 2022  Toeval en onvermijdelijkheid  gebeurtenissen en omstandigheden 141
7.22 2022  Symposium De Basis De Baas  Infomap met participatieverzoek 143
7.23 2023  Zicht op 78  Maurice-tevredenheidscore 144
8. 2023  Mens Maris  de geest van de zee 146

de paginanummers verwijzen naar de pdf-versie