Indeling  stageverslag  Pancras
school voor  buitengewoon onderwijs  te  Leiden

I.      Algemeen gedeelte:

1.     Het buitengewoon onderwijs
1.1.  De wettelijke basis
1.2.  De eigen aard van het buitengewoon onderwijs
 
2.     Opvoeding van en onderwijs aan debielen

2.1.  Het debiele kind
2.2.  Meer belangstelling voor het zwakzinnige kind
2.3.  Oorzaken van debiliteit
 
II      Praktisch gedeelte

1.    De organisatie
1.1. Het doel van de school
1.2. Schooltechnische en -organisatorische gegevens

2.1. Inleiding tot het leerplan
        1. de toelating der leerlingen
        2. de samenwerking tussen school & huisgezin
        3. de samenwerking tussen hoofd & leerkracht
        4. de samenwerking tussen school & sociaal-pedagogische zorg

2.2. Het leerplan betreffende de leervakken & leermiddelen
         1. Godsdienstonderwijs
         2. Taalkundige vorming
         3. Rekenkundige vorming
         4. Schrijven
         5. Expressievakken
         6. Aardrijkskunde
         7. Zingen & muziek
         8. Verkeersonderwijs
         9. Natuurkunde
       10. lichamelijke opvoeding

2.2.3. De structuur van de school
        1. Afdelingen & klassen
        2. De leerlingen
 
3.     De afdelingen langs
        1. De groep van Juffrouw Offermans
        2. De groep van Juffrouw Spoelstra
        3. De groep van Meneer Montanes
        4. De groep van Meneer van Noort
        5. De groep van Meneer Ruigrok
        6. De groep van Meneer de Groot

4.     Het effect
        Hertenduin en de relativiteit
 

Pancrasschool
Buitengewoon Onderwijs in Leiden

De Werkstukken
 

laatste update
21-05-2022

andere scripties, verslagen en verhalen

Het Poppenspel
Zoals de aarde haar geheimen
prijsgeeft door fossielen..

Geschiedenis
educatie en leerprestatie

naar de wereld van morgen
onderwijs vanuit het kind

ID-recht
rechten gaan aan plichten vooraf
 

een nieuwe  werkelijkheid
k2d, de schijn van het zijn

boven geven onder nemen