Naar daar onderstaande partijen is onderstaand bericht gezonden.
Partijen die (nog) geen deel uitmaken van de Tweede Kamer, ontvingen een aangepaste versie.

 

    Aan de besturen van de politieke partijen   

Geacht Bestuur

Graag laten wij U weten, dat Stichting de Binnenweg het voornemen heeft, een burgerinitiatief te entameren met als doel, "recht op actieve inburgering" bij het verlaten van de basisschool.

Uit informatie van de Tweede Kamer is ons gebleken, dat de volksvertegenwoordigers graag vooraf op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen dan eventueel veel werk besparen, wordt er gesuggereerd, als het initiatief interessant & relevant is.

Nu er vervroegde verkiezingen zijn en ook alle partijen graag voeling houden met wat er in de samenleving speelt, leek het ons goed U nu reeds op dit voornemen te wijzen. Mogelijk kunt U hier nog aandacht aan besteden in uw beleidsvoornemens.

De essentie is:  Rechten gaan aan plichten vooraf.

ID-plicht gaat in bij 14 jaar.
ID-recht gaat in bij het verlaten van het basisonderwijs, dat de leerling daartoe kwalificeert

Nadere informatie gelieve U aan te treffen op onze site:

www.gaingate.com/id

Wij hopen, dat U aan dit initiatief aandacht kunt besteden en verblijven,
namens stichting de binnenweg,

met vriendelijke groet,
 

Trybe Manhattan

 politieke partijen nederland email reactie Commentaar & Advies
Algemeen Ouderen Verbond email  dank voor info  
Allen zijn één email     
Christen Democratisch Appèl email     
ChristenUnie email     
Continue Directe Democratie Partij email   aanbod wiki  gyp.nl  via wikipolitiek
De Groenen email     
Democraten 66 email   nadere info  
Democratisch Europa email     
Duurzaam Nederland email     
GroenLinks email   veel succes  
Groep Wilders email     
Humanistische Democratische Partij email     
Islam Democraten email    
Libertarische Partij email    
Lijst Pim Fortuyn email     
Lijst Veldhoen email     
Natuurwetpartij email     
Nederland Transparant email     
Nederlandse Christen Democraten email     
Nieuw Rechts email     
Nieuwe Communistische Partij email     
Nieuwe Midden Partij email dank voor info
Met vriendelijke groet, R.M. Brockhus
Pacifistisch Socialistische Partij 1992 email 
Partij van de Arbeid email   oog & oor  
Partij voor de Dieren email  geen tijd desondanks: veel succes
Partij voor het Noorden email     
Politieke Partij Pinto email     
Republikeinse Volkspartij email    
Respect.Nu email     
Sociaal-Liberale Partij email     
Socialistische Arbeiders Partij email     
Socialistische Partij email     
Staatkundig Gereformeerde Partij email     
Stem Niet email     
Verenigde Communistische Partij email     
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie email     
Vooruitstrevende Integratie Partij email    
XyZyX 4U2 email     
Alliantie vernieuwing & Democratie email    
Verenigde Seniorenpartij email    
Partij tegen Betutteling email    
Partij tegen de Overbevolking email
Ons Nederland  
Islam Democraten email
Partij voor Directe Democratie email
De Zes email
Bewust Nederland email

bron partijgegevens:  wiki-politiek & aanpassingen
voor correcties & aanvullingen: manhattan project

gaingate is niet destabiliserend...

er zijn dus geen relevante reacties binnengekomen
tot nu toe....
daarom en ook vanwege ongein-reacties:
forum id-recht voor actief inburgeren = tijdelijk buiten werking

 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:52
 
disclaimer   Q&A   contact