g.y.p
elements

basics for 
environmentality
in an owo-perspective
one world option

omgevingsverantwoordelijkheid
in het perspectief van
één wereld

leven nu....& morgen

global

based on ras-outlines, one world option and
an universal portrayal of men

in dutch term of environmentality
"leven nu.... & morgen?"

 
 • nederland is een politieke staat,
  enerzijds deel van een nederlandstalige europese regio;
  anderzijds van het koninkrijk der nederlanden
   

 • de waarde van een staat is in zichzelf besloten; 
  nederland wordt in- & extern democratisch actueel gehouden 
   

 • hoe minder voor de instandhouding
  (pour l'être d'état) nodig is,
  hoe meer de kwaliteit van de samenleving (l'essence de l'être) kan consolideren
   

 • lokale & regionale behoeften dienen te voldoen aan een universeel concept
  voor ras-kwaliteit.
   

 • de staat beschermt de integriteit & doelmatigheid van haar systeem.

 

younger

pa-position (passive approval)
on basic education level;

ma-position (mature approval)
for all grown-ups

in dutch terms of environmentality
"leven nu...& morgen?":


 
nederland in europa:

 • de burger staat centraal als
  interactieve entiteit, meer als buur,
  dan als particulier;
  politiek is eerder wijsheid in bestuur
  dan het leiden van een volk.
  de staat behartigt met zijn instandhouding het burger-belang
   

 • basis-educatie valideert actief burgerschap
  (12 jaar = kiesrecht op omgevingsniveau
  & een eigen g-mode)
   

 • afronding onderwijsplicht valideert passief burgerschap
  (16 jaar = actief kiesrecht) binnen de systeem-verbanden, waarin wordt geparticipeerd.policy

common consent in regional perspective on
sap (social administrative participation)
generative solidarity in an ow-option

in dutch terms of environmentality
"leven nu ......& morgen!":

 
 • "de burger" is een interactieve entiteit met ingevingsverantwoordelijkheid op sociaal, economisch & cultureel gebied.
   

 • gewaardeerd participeren in de omgeving is de grondslag voor ontwikkeling & versterking van id-krediet, sociale cohesie en een globaal zinvol perspectief.
   

 • omgevingsverantwoordelijkheid sec is de basis voor politiek bestuur.
  gewaardeerd besturen van de omgeving leidt tot innovatieve consolidatie van de kwaliteit van de staat & zijn burgers.

 

sociale integriteit 
culturele verscheidenheid
zijn voorwaarden voor
een politiek gezonde omgeving

natuurlijk, het kan anders..,
dan wordt de burger 
particulier

open source economy
voor
particulier & onderneming

open source policy
voor 
onder- & bovendanen

 

gyp.nl


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:51
 
disclaimer   Q&A   contact