raad voor jeugdbeleid
noord-holland
1981 - 1991

perspectieven

adviesnota op verzoek van gedeputeerde staten,
teneinde de in het slop geraakte
raad voor jeugd- en jongerenwerk te ontwikkelen tot
raad voor jeugdbeleid
met
de regio als klankbord voor beleid
haarlem, 17 september 1981


vraagpunten   perspectievennota
de radendiscussie:  functies en facetten
haarlem, 9 juli 1982

herhuisvesting raden
provinciaal werkgelegenheidsbeleid:
haarlem, 21 december 1984

stappen naar concretisering
politiek maatschappelijke activering
haarlem, 2 juli 1985

op de valreep
planning & programmering van
sociaal-cultureel werk
aanbevelingen voor jeugdbeleid
haarlem, mei 1982

dagdromen voor de lunch
culturele dynamiek in regionale ontwikkeling
bergen, 27 januari 1987

concept welzijnsnota 1988
voorstel van gs college
aan de adhoc commissie
haarlem, maart 1988

f(n)uikend welzijn
c&a van de raad voor jeugdbeleid
haarlem, 22 april 1988

steunvoorziening
jeugd- & jongerenwerk

"kikkers  &  klampen"

inleiding & toelichting
samenvatting advies

midzomernachtdroom
inspraakronde bij de
adhoc  commissie  welzijn
haarlem, 28 april1989

memo voor de statenleden
naar aanleiding van een adhoc beraad
haarlem, 5 december 1988

72 opties voor jeugdbeleid
ter de concretisering van facetbeleid
haarlem, 26 juli 1988
 

1991 de samenleving verandert 2002
noord-holland verandert mee
beverwijk, 16 september 1997

bundels in beweging
commissie bandel:  advies minderhedenbeleid

 

vrije tijd & nieuw beleid
nederhorst   bovengeven & ondernemen

id-recht,
beleidsbasis voor
younger policy
 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid

 


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer